Spotkania

Zapraszamy na Mszę Świętą w Bazylice (ul. Stolarska) w każdą niedzielę o g. 15:30 (od września do czerwca)

Spotkania na rozważanie Słowa Bożego - informacje o najbliższym spotkaniu można uzyskać pisząc na adres DDR

Spotkania z cyklu "Chrześcijanin XXI wieku" - informacje o najbliższym spotkaniu można uzyskać pisząc na adres DDR

Zapraszamy też na stronę.